Föreningar i Ingå

Nästan varje Ingåbo är medlem i någon förening eller har kontakt med föreningslivet.

Här finns föreningar för så gott som alla intressen och alla åldrar. Kontaktuppgifterna hittar du i bilagan i högra spalten.

Läs mer om byaråden här.

Här hittas info om bokning av Wilhelmsdal (gamla biblioteket).
Under aktuellt på första sidan annonserar kommunen om bidrag som föreningarna kan sökas, se riktlinjer och blankett i de bifogade filerna nedan.

Verksamhetsbidrag 2015 (pdf) (14.1 KB)

Verksamhetsbidrag ansökan 2015 (pdf) (36.4 KB)
dansande flickor
Inkoon disco- ja showdancers. Foto: Laura Taskinen

Senast ändrad: 08.09.2017