Föreningar i Ingå

Nästan varje Ingåbo är medlem i någon förening eller har kontakt med föreningslivet.

Här finns föreningar för så gott som alla intressen och alla åldrar. Kontaktuppgifterna hittar du i bilagan i högra spalten.

Läs mer om byaråden här.

Under aktuellt på första sidan annonserar kommunen om bidrag som föreningarna kan sökas.dansande flickor
Inkoon disco- ja showdancers. Foto: Laura Taskinen

Senast ändrad: 12.03.2018