Jngha, Inghaa, Inga, Ingo...

Kärt barn har många namn, men hur Ingå än stavats ända sedan 1300-talet så är namnet troligtvis äldre än så.

Slutledens "å" syftar på hela å-landskapets centrala roll i tillkomsten av kulturbygden Ingå. Folkvandringstiden hade nästan ödelagt området, och då vikingarnas ättlingar steg i land kanske de hade en stamhövding vid namn Inge, som först gav sitt namn åt ån och efter det åt det bosättningsområde som växte fram runtomkring. Namnet Ingå skulle alltså betyda just "Inges å".


Senast ändrad: 20.11.2017