"Glad i Ingå"

Glad i Ingå-logon föddes i samband med projektet som behandlade växelverkan mellan stad och kommun och som initierades av Nylands förbund. Glad i Ingå - Iloinen Inkoo-logon visualiserades av Lars Söderlund år 1996-1997. Logon används t.ex. i samband med marknadsföring medan kommunvapnet används i mer officiella sammanhang.


Senast ändrad: 14.04.2015