Kyrkölet

Som andra prästgårdar under 1500-talet förutsattes också Ingå prästgård ta emot resande, speciellt utländska och dem som reste med kungens pass. Gästerna skulle erbjudas logi och mat.

I december 1562 inkvarterades hertig Johan och hans gemål Katarina Jagellonica i prästgården efter att ha råkat ut för ett haveri på havet ytter om Pickala. Hertigens besök var en stor ära och han blev mycket förtjust i gästfriheten på Prästgården och speciellt i ölet som värdinnan hade bryggt. Han uppskattade ölet så mycket att värdinnan fick i uppdrag att leverera öl till hertigens hov på Åbo slott.

Man har inte exakta uppgifter om styrkan i kyrkölet men smak hade det säkert.

Källa: Arja Brück; Kuninkaan matkassa.

Mältning i Ingå enligt Björn Hildéns skrift "Så var det i Ingå"

Man tar en hl god råg som råvara. Arbetet utförs i bastun där det finns tillgång till kallt och rent vatten. Rågen slås ut i en lång vanna och tvättas och sköljs i flere omgångar. Inga orenheter, som kan få rågen att surna, får finnas kvar. Sedan läggs rågen att gro men sköljs ännu ett par gånger per dygn. Sista gången sköljs rågen i vannan då rottrådarna vuxit ut så att när man griper tag med handen hänger allting ihop. Efter detta förflyttar man rågen till den väleldade rökbastun där man kastar ordentligt med bad medan man turvis rör om och breder ut rågen för att den får en vacker jämn brun färg. Efter några dagar är allting torrt och sött och efter malning har man ur en hl råg fått malt till öltillverkning.


Senast ändrad: 14.04.2015