Ingåvalsen

Text och melodi: Bo Beijar, 1981 

Vad vore Ingå om inte skönhet i naturen fanns?
Så rik på minnen och traditioner, ej like Du har någonstans!
Du är vår hembygd, Du är vår längtan,
och här är härligt att bo!
Ja, Du är hemmets härd i splittrad värld,
för oss är du hopp och tro!

När solen i öster stiger upp ur havet,
och dimmorna leker över vik och grund.
Då står vi i vördnad; Ser allt så Du gav det,
och morgonen gryr över fjärdar, holmar, kobbar, sund.

Du är vårt Ingå! Vårt kära Ingå; Doft av bördig jord.
Med gröna skogar, med vida vatten, Du skönaste plats
är i Nord!

Vi vill Dig värna, vi vill Dig älska:
Vi hör i fågelvingars sus:
Om Du ger rum i Din famn, skall vi älska Ditt namn,
och Du gör vår framtid så ljus!

Ingå skärgård, © Laura Ilona


Senast ändrad: 25.01.2017