Förgätmigej (Myosotis) är Ingås blomma

År 1992 tog Ingå Marthaförening initiativet till Ingåblomman och kommunsekreterare Birgitta Johansson föreslog förgätmigej.

På hantverkardagen samma år, den 11 juli presenterades blomman officiellt. Dåvarande ordförande för Ingå Marthaförening Birgitta Grönvik hoppades då att blomman skulle användas som ett kännetecken och en symbol i olika sammanhang.

Förgätmigej är en blyg och anspråkslös blomma som finns överallt i Ingå. Den är osynlig och samtidigt synlig, det kan ta en tid innan du upptäcker hur ymnigt den förekommer.Förgätmigej Den kommer tillbaka år efter år och självsår sig. Förgätmigej blommar under goda förhållanden långt in på hösten. Blommans färger blått, gult och rött återfinns i kommunens vapen. Myosotis är blommans latinska släktnamn, och den finns i olika arter som Myosotis scorpiodes eller Myosotis palustris. Färgsättningen kan variera.
Senast ändrad: 07.09.2015