Vänorter

Ingå har tre nordiska vänorter:


Håbo
i Sverige

Nittedal i Norge

Fredensborg i Danmark

Återkommande evenemang 

Kommunerna ordnar regelbundet återkommande evenemang. Verksamheten styrs av vänortsavtal.


Senast ändrad: 07.06.2017