Ungdomstjänster

Ungdomsverksamhet

Ungdomssektorn ordnar meningsfull sysselsättning för barn och ungdomar och sporrar dem till sunda levnadsvanor. De olika verksamhetsformerna stöder ungdomar på vägen in i vuxenvärlden och förebygger marginalisering.

Ungdomsgården Unccan ligger centralt i Ingå, i samma byggnad som Hälsocentralen. Dess verksamhet riktar sig till ungdomar i åldern 12-18.

Det uppsökande ungdomsarbetets tjänster är tillgängliga för ungdomar och unga vuxna mellan 15 och 29 år. De uppsökande ungdomsarbetarna har sitt arbetsrum i Unccans utrymmen.

En hel del aktiva föreningar ordnar verksamhet även för unga. Föreningsregistret ger mer information.


karta-ungdomsverksamheten

Senast ändrad: 10.08.2017