Frågeformulär 2015

Under hösten 2015 ombads Ingås ungdomar att via internet eller på ungdomsgården svara på ett frågeformulär gällande orsaker till förstörande och nedskräpning samt allmän trivsel i Ingå. Mer än 50 ungdomar svarade och en överblick av resultaten går att se nedan. Även tidningen Västra Nyland (VN 14.11.2015) publicerade en artikel om enkätens resultat, och såväl ungdomar som ungdomsarbetare intervjuades till den.Senast ändrad: 22.01.2016