Ungdomsväsendets halltider

Ingå kommuns ungdomsväsende har för ungdomarna reserverat följande hallturer i Aktia Arenan:

Onsdagar
kl 17-19, golv
kl 21.30-22.30, konstgräs

Mer information om verksamheten kan fås av ungdomsarbetaren Dennis Bäckman.Senast ändrad: 22.01.2016