Ladies´ Nights

Vi, de uppsökande ungdomsarbetarna, ordnar temakvällar för flickor i åldern 13-25 år. Under kvällarna kan man umgås, utforska olika teman som berör flickors och kvinnors liv, pyssla, diskutera, lära känna nya människor, spela och ha skoj tillsammans.

VÄLKOMNA MED!


Ladies nights

Senast ändrad: 19.05.2017