Ladies´ Nights

Vi, de uppsökande ungdomsarbetarna, ordnar temakvällar för flickor i åldern 13-25 år. Under kvällarna kan man umgås, utforska olika teman som berör flickors och kvinnors liv, pyssla, diskutera, lära känna nya människor, spela och ha skoj tillsammans.

VÄLKOMNA MED!Senast ändrad: 19.05.2017