Ungdomsforum

Är du 13-18 år? Vill du få din röst hörd?

Nu väljs representanter till Ingås Ungdomsforum. Välkommen till Wilhelmsdal (Ola Westmans allé 1) torsdagen den 7 september kl. 18.

Mer info på kommande!


Ungdomstjänster

Senast ändrad: 14.08.2017