Ungdomsforum 2015

Ca 15 ungdomar deltog i Ungdomsforum 2015. Denna gång var alla deltagare svenskspråkiga. På plats fanns också ungdomsarbetarna, fritidsplaneraren, bildningschefen och två representanter från bildningsnämnden. Man diskuterade ungdomsgårdens öppettider och de unga fick uttala sina önskemål. Därefter diskuterades namnet på samt behovet av en logo till Ungdomsgården. En arbetsgrupp med uppgift att utforma en logo bildades och gruppen kom överens om när de skulle inleda arbetet.

Logon presenteras på hemsidorna och på Ungdomsgårdens FB-sida då den är klar. Ungdomsforumet röstade också efter diskussioner i smågrupper fram fyra områden man önskade att kommunens ungdomsverksamhet skulle satsa på år 2016. Ungdomarnas åsikter och önskemål har presenterats för bildningsnämnden. Öppettiderna är ett ärende i beredning hos tjänstemännen (bildningschefen och fritidsplaneraren) och önskemålen gällande programpunkterna beaktas i ungdomsarbetarnas planering av verksamheten.

Ungdomsforumsbild 2Senast ändrad: 22.01.2016