Ungdomsforum 2016

Ungdomsforumet ordnades 26.4.2016 kl 18 i biblioteket (Strandvägen 2, Ingå).

Resultaten från forumet behandlades av bildningsnämnden den 18.5.2016.

Unga vill vara med och bestämma

Ingås Ungdomsforum 2016 gav resultat. Två arbetsgrupper grundades och nu jobbar ungdomarna vidare för att få sin röst hörd i kommunens beslutsfattande.

Ungefär 20 ungdomar deltog i Ungdomsforumet 2016 som ordnades i Ingå bibliotek den 26 april. De flesta var svenskspråkiga, men också några finskspråkiga dök upp.

– De unga var av den åsikten att det nog är viktigt att de deltar i kommunens beslutsfattande, säger Sara Hellsten, uppsökande ungdomsarbetare.

– Någon konstaterade att det är bättre att vara aktivt med och påverka än att bara sitta och klaga efteråt!

Flera personer anmälde sitt intresse för att vara med och planera och utforma en modell för ungas delaktighet i Ingå. Intresse visades också för en möjlighet att ha platser för unga i kommunens nämnder.

En arbetsgrupp på fem personer plus en suppleant sammanställdes för att delta i planering, utveckling och verkställande av Ungdomsgårdens aktiviteter och evenemang. De träffas första gången redan nästa vecka.

Fyra personer anmälde sitt intresse till att tillsammans med kommunens anställda fundera över och komma med förslag på hur unga kan höras och delta i kommunens beslutfattande.

– I denna grupp ryms flera! Hör av dig till någon av ungdomsarbetarna om du vill vara med och utveckla! Vi träffas första gången lite senare i vår, och hör då av oss till de personer som anmält sitt intresse, säger Sara Hellsten.

Ungdomsforum program 26.4.2016

Ung i Ingå - nu har du möjlighet att påverka!

1. Genomgång av senaste ungdomsforumets diskussion och resultat

2. Val av ungdomarnas egen arbetsgrupp till ungdomsgården

Är du intresserad av att planera ungdomsgårdens verksamhet? En arbetsgrupp på max. 5 personer utses. Nu har du chansen att konkret vara med och planera, utveckla och ordna evenemang.

3. Diskussion om ungdomars möjligheter att påverka i Ingå kommun

Vill ungdomar göra sina röster hörda i kommunen gällande ärenden och beslut som berör dem?  Hur?Behöver ungdomar en egen informations- och kommunikationskanal?

Kom med idéer, tankar, synpunkter – DINA åsikter behövs!


Programmet kan laddas upp

Är du intresserad av samhällsfrågor och vill delta i ett ungdomstoppmöte?

Ungdomsfullmäktiges förbund r.f. och finansministeriet ordnar den 20 maj 2016  ett toppmöte i Helsingfors för unga påverkare. Ingå kommun har möjlighet att skicka en representant till mötet.

Om du är intresserad av att representera Ingå, önskar vi att du kommer till Ungdomsforumet och prata med oss eller mejla en presentation av dig själv till Mari Sjöström, mari.sjostrom(at)inga.fi

Programmet kan laddas upp
Senast ändrad: 22.08.2017