Logo vit

Uppsökande ungdomsarbete

Är du mellan 15 och 29 år och saknar studie- eller arbetsplats?

Känns det jobbigt att klara av vardagen med alla dess frågor, krav och sysslor?

Är du borttappad i alla valmöjligheter och ansökningshärvor och vet inte vad du vill satsa på i ditt liv?

Då vill kommunens uppsökande ungdomsarbetare hjälpa dig!

Vi erbjuder bland annat:

- råd och stöd i att hitta och utnyttja de tjänster du är i behov av

- hjälp med att göra ansökningar och utreda möjligheter gällande utbildning, arbete och boende

- stöd i att i din egen takt komma igång med en givande sysselsättning

- stöd i att skapa och upprätthålla en fungerande och meningsfull vardag

Kontakten baserar sig på frivillighet och ungdomsarbetaren fungerar inte som övervakare!

Vamos-modellen, som utarbetats av Diakonissanstalten, fungerar som utgångspunkt för vårt arbetssätt samt vår människosyn och värdegrund. Läs mer om dem här.

Om du, eller någon du känner, är i behov av våra tjänster är du välkommen att ta kontakt! Kontaktuppgifterna hittar du i högra spalten.

Läs mer om det uppsökande arbetet i bilagan.


Människosyn, arbetssätt och värderingar

Det uppsökande ungdomsarbetets människosyn, arbetssätt och värderingar är inspirerade av bl.a.Vamos-modellen.

Målet med det uppsökande arbetet är att genom att erbjuda den unga ett personligt, brett, individuellt anpassat och icke-tidsbegränsat stöd, hjälpa honom/henne att skapa och upprätthålla en meningsfull, sund, självständig och balanserad vardag i ett fungerande socialt sammanhang.


Senast ändrad: 07.06.2017