Arbetsprövningsbanken

Arbetsprövning kan vara ett bra sätt för en ung person som saknar erfarenhet eller utbildning att få stöd till att komma ut på arbetsmarknaden. Den unge lär sig nya arbetsuppgifter, får erfarenhet, och kan skapa kontakter samt färdigheter som underlättar att få jobb.

Ingå företagare r.f. och Ingå kommun samarbetar för att hitta och skapa lämpliga arbetsprövningsplatser för upp till 29-åriga unga vuxna och ungdomar i Ingå. De företag som erbjuder arbetsprövningsplatser samlas till en ”kontaktbank”, varifrån de uppsökande ungdomsarbetarna kan söka reda på passande företag till personer som behöver och vill delta i arbetsprövning. TE-byrån kan stöda de unga med en förhöjd arbetslöshetsförmån under arbetsprövningstiden.

Arbetsprövningen är 1-6 månader lång och antalet dagar per vecka och timmar per dag enligt överenskommelse. Arbetsgivaren förbinder sig till att handleda den unge och skriva en utvärdering vid arbetsprövningens slut. Arbetsgivaren får ett par extra händer till sin hjälp och gör samtidigt en samhällelig insats. Mer info om arbetsprövningen kan du hitta här.

Är du som företagare intresserad att erbjuda en ung person en arbetsprövningsplats? Ladda ner denna fil, fyll i uppgifterna och skicka den till en uppsökande ungdomsarbetare.


Arbetsprövningsblankett (docx) (103.5 KB)

Senast ändrad: 13.04.2016