Människosyn

Det uppsökande ungdomsarbetet baserar sig på en grundläggande syn på varje människa som en unik och värdefull person med rätt till ett människovärdigt liv. Vi tror på varje individs förmåga att utvecklas och leva i balans och samklang med sin omgivning, samt den inneboende viljan till detta. Vi bejakar behovet av socialt stöd och en känsla av sammanhang för att uppnå och stärka denna förmåga. Vi som uppsökande ser även oss själva, samt vår vilja att som medmänniskor vara närvarande och erbjuda vår yrkeskunnighet för att hjälpa, som värdefulla och viktiga.Till eftertanke

Om jag vill lyckas med att föra
en
människa mot ett bestämt mål
måste jag
först finna henne där hon är
och börja just där.

Den som inte kan det lurar sig själv
när
hon tror hon kan hjälpa andra.

För att hjälpa någon måste jag visserligen
förstå mer än vad han gör
men först och
främst förstå det han förstår.

Om jag inte kan det så hjälper det inte
att
jag kan mer och vet mer.

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan
beror det på att jag är fåfäng och högmodig
och egentligen vill bli beundrad
av den andre
i stället för att hjälpa honom.

All äkta hjälpsamhet börjar
med
ödmjukhet inför den jag vill hjälpa
och
därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa
inte är att vilja härska utan att vilja tjäna.

Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa.

Sören Kierkegaard


Senast ändrad: 09.10.2015