polis

Lag och säkerhet

Här hittar du praktisk och allmän information kring sådant som kommuninvånaren behöver känna till i fråga om lag och säkerhet.

Informationen i spalten till vänster har samlats in från myndigheternas eller samfundens webbplatser.

Beträffande lag och säkerhet spelar kommunen en relativt liten roll som tjänsteproducent. För det mesta står staten eller någon annan instans för dessa tjänster.

Ärenden inom lag och rätt är oftast individuella och mångfacetterade. På dessa sidor hittar du allmänt hållen information om ärendehelheter. Ingen information ges om specialfall eller undantag.

För att du ska få tillräckligt med information om dina egna juridiska frågor rekommenderar vi att du tar kontakt med branschens experter.


Senast ändrad: 15.11.2017