Statliga rättshjälpsbyråer

Staten har rättshjälpsbyråer som ger rättshjälp.

Vid de statliga rättshjälpsbyråerna ges alla slags advokattjänster åt dem som är berättigade till rättshjälp. I skötseln av advokatuppdragen är rättshjälpsbyråernas offentliga rättsbiträden självständiga och oberoende.

Det finns 29 rättshjälpsbyråer, i allmänhet på samma orter som tingsrätterna. Klienten kan vända sig till vilken rättshjälpsbyrå som helst, mest naturligt är det att anlita den som ligger närmast.

De statliga rättshjälpsbyråerna kan också ha mottagningar.

Rättshjälpsbyråerna är indelade i sex rättshjälpsdistrikt, vart och ett under ledning av en direktör för rättshjälpsverksamheten. De sex rättshjälpsdistrikten är Åbo, Vasa, Östra Finlands, Helsingfors, Kouvola och Rovaniemi.


Senast ändrad: 18.04.2015