Dataombudsmannen

Dataombudsmannens byrå ger information och handledning i hur personuppgifter får användas, arbetsgivaren och arbetstagarens rättigheter till exempel vid kameraövervakning på arbetsplatsen eller behandlingen av elektronisk post, datasäkerheten vid postförsändelser med mera. 

Senast ändrad: 18.04.2015