Information för invandrare

De vanligaste orsakerna att flytta till Finland är familj, studier eller arbete. En del av den utländska befolkningen tillbringar endast några år i Finland, andra söker finskt medborgarskap och bosätter sig varaktigt i landet.

De utländska medborgarnas andel av befolkningen är ca fyra procent.


Senast ändrad: 25.01.2017