Jämställdhetsombudsmannen

Jämställdhetsombudsmannen övervakar  att lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män följs. Ombudsmannen är en självständig lagtillsynsmyndighet och verkar i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet.

Jämställdhetsombudsmannen ger anvisningar och råd i frågor som anknyter till jämställdhetslagen.

Senast ändrad: 18.04.2015