Sjöräddning

Om du råkar i en nödsituation ute till havs, ring det allmänna nödnumret 112 eller sjöräddningens riksomfattande nödnummer 0294 1000.

Då man ringer sjöräddningens alarmnummer förenas samtalet till närmaste räddningsväsendes ledningscentral.

Gränsbevakningsväsendet ansvarar för sjöräddningen. Arbetet leds från  sjöräddningens ledningscentraler i Helsingfors och Åbo. I arbetet ingår bland annat att hjälpa fartyg och båtar i sjönöd, att förebygga olyckor, leta efter försvunna personer och sjuktransporter på sjö- och havsområdet.

Förutom Gränsbevakningsväsendet deltar andra myndigheter och frivilliga som är verksamma på havs- och kustområdet i utredningsuppdragen.

Om du råkar i sjönöd

 • Kontakta sjöräddningscentralen, tel. 112 eller 0294 1000.
 • Berätta lugnt vad som hänt, vad för hjälp som behövs, hur många människor som finns ombord, om det finns skadade.
 • Meddela platsen så noggrant som möjligt, om möjligt ange koordinater.
 • Ge ditt namn och dina kontaktuppgifter, gärna även fartygets namn och en beskrivning av båten. Om situationen förändras, meddela detta omedelbart.
 • Bryt inte kontakten innan du får lov att göra det!

Råd till båtfolket

 • Håll båten och utrustningen i skick, kontrollera att den är rätt utrustad och sjösäker.
 • Använd flytväst!
 • Håll dig underrättad om väderleksutsikterna innan båtfärden påbörjas.
 • Berätta om din färdplan för en anhörig eller bekant, i synnerhet om du ändrar planerna, och berätta även hur båten kan kännas igen.
 • Ta gärna med ett reservbatteri till mobiltelefonen; detta förbättrar dina kommunikationsmöjligheter i svåra situationer.
 • Meddela sjöräddningscentralen även om andra farosituationer på sjöområdet.
 • Kom ihåg att det på Finlands sjöområde råder ris för hypotermi året om.
 • Sjöräddningen är gratis i Finland. Bogsering t.ex. från en brygga till en annan kan inte anses vara sjöräddning.

Senast ändrad: 25.01.2017