Ingå skärgård, © Laura Ilona

Naturen är nära i Ingå

I Ingå förenas land och hav. Naturen är ett viktigt element i bybilden.

Vart man än vänder blicken möts man av prunkande trädgårdar, böljande åkrar eller glimmande vattendrag.

Ingå har många platser som inte bara är vackra, utan även fungerar som livsviktiga habitat för såväl flora som fauna. Kopparnäs naturskyddsområde med dess mosaik av djur- och växtliv är ett, och i skärgården finns öar som Älgsjölandet, med Finlands näst största ekskog.

Kommunen ser till att naturen skyddas, vårdas och utvecklas på ett hållbart sätt. Det här gör vi bland annat genom att övervaka miljövården.

Målet är en trivsam, hälsosam, stimulerande och naturekonomiskt hållbar livsmiljö för kommunens invånare, både människor och djur.


Ekar
Foto: Laura Taskinen

Senast ändrad: 15.11.2017