Återvinning av avfall i markbyggande

Registeranmälan om återvinning av avfall i markbyggande görs till Nylands NTM-central. Om vissa förutsättningar uppfylls fordras inget miljötillstånd enligt miljöskyddslagen för att använda vissa avfall i markbyggnad. Anmälan till statens dataregister för miljövårdsinformation ska göras. Blanketter och instruktioner.

Senast ändrad: 17.04.2015