Campingplats

Anmälan om campingplats görs till byggnads- och miljönämnden av den som inrättar en campingplats eller väsentligt ändrar verksamheten på en campingplats senast tre månader innan verksamheten inleds eller ändras. Se lagen om friluftsliv.


Senast ändrad: 17.04.2015