Lagring av gödsel

Tillsynsanmälan om lagring av gödsel görs till byggnads- och miljönämnden om undantag från storleken för gödselstad eller om fjärrlagring i stack enligt nitratförordningen (1250/2014).  Anmälan görs senast en månad innan åtgärderna vidtas, på sakenlig blankett.


Senast ändrad: 19.01.2017