Lagring av gödsel

Tillsynsanmälan om lagring av gödsel görs till byggnads- och miljönämnden om undantag från storleken för gödselstad eller om fjärrlagring i stack enligt nitratförordningen (1250/2014).  Anmälan görs senast 14 dagar före lagring påbörjas, på sakenlig blankett.


Senast ändrad: 06.10.2017