Tillfällig verksamhet

Anmälningar om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar, verksamhet av försöksnatur och exceptionella situationer (miljöskyddslagen 118-120 §) görs beroende på verksamheten antingen till byggnads- och miljönämnden eller till Nylands NTM-central.
Blanketter och instruktioner.


Senast ändrad: 17.04.2015