Byggnads- och miljönämnden

Byggnads- och miljönämnden har i sin lagstadgade verksamhet en självständig ställning som tillstånds- och tillsynsmyndighet för byggnadsärenden. Nämnden har också i uppgift att övervaka miljön och informera om miljöförhållandena och fungerar som kommunens miljövårdsmyndighet.

Läs mera här. Mötesdatum hittas via samma länk.

Senast ändrad: 17.04.2015