Marktäkt

Marktäkt innebär att man tar tillvara sten, grus, sand, lera, jord. Detta kräver ett marktäktstillstånd. Miljö- och byggnadsnämnden fattar beslut om marktäktstillstånd och fungerar som tillsynsmyndighet. Enligt 23 a § i marktäktslagen ska innehavaren av ett marktäktstillstånd årligen meddela tillståndsmyndigheten mängden och arten av substans som tagits.

I fråga om tagande av substanser till husbehov ska substanstagaren meddela tillsynsmyndigheten täktplatsens läge och täktens uppskattade omfattning, då man i täktområdet har tagit eller avser att ta mer är 500 fasta kubikmeter marksubstanser.


Senast ändrad: 17.04.2015