Miljökonsekvensbedömning

Miljökonsekvensbedömningar genomförs för att minska eller helt avvärja skadliga konsekvenser på miljön. Miljökonsekvensbedömningar görs bland annat i samband med planeringen av motorvägar, kraftverk eller avstjälpningsplatser. Alla som berörs av ett projekt får delta i miljökonsekvensbedömningen. Den som planerar projektet ska också se till att nödvändiga miljöutredningar utförs.

Miljökonsekvensbedömningen bör vara utförd och kontaktmyndighetens utlåtande (oftast NTM-centralen) avgivet innan några som helst tillstånd för verksamheten kan beviljas. Av tillståndet bör framgå hur miljökonsekvensbedömningen beaktats.  


Senast ändrad: 17.04.2015