Miljötillstånd

Sådan verksamhet som kan ha skadlig inverkan på miljön kräver miljötillstånd. Det kan vara till exempel:

  • skogsindustri
  • metallindustri
  • kemisk industri
  • energiproduktion
  • hantering av avloppsvatten
  • hantering och återanvändning av avfall
  • djurstall och pälsfarmer
  • fiskodling
  • hamnar och flygfält

Miljötillstånd beviljas av Regionalförvaltningsverket och av den kommunala miljövårdsmyndigheten


Senast ändrad: 17.04.2015