Miljötillstånd inom jordbruket

Det krävs tillstånd för viss verksamhet i jordbruksproduktionen, så som djurstall och pälsfarmer med ett djurantal som överskrider det föreskrivna antalet. Via länken i högra spalten hittas information om de föreskrivna djurantalen för de olika verksamheterna. Via länken hittas också miljövårdsblanketter för jordbruket.


Degerby åkerbruk
Åkerbruk i Degerby. Foto: Laura Taskinen

Senast ändrad: 17.04.2015