Fridlysning av naturminnesmärken

Byggnads- och miljönämnden kan efter ansökan fridlysa naturminnesmärken på privat mark enligt naturvårdslagens 26 §. Ett träd, en dunge, ett flyttblock eller en motsvarande naturformation som tack vare sin skönhet, sällsynthet, betydelse i landskapet, sitt vetenskapliga värde eller av annan motsvarande anledning kräver särskilt skydd kan fridlysas som naturminnesmärke.

Fridlysning av områden

Nylands NTM-central kan efter ansökan inrätta naturskyddsområde på privat mark. Naturskyddsområdena ökar naturens mångsidighet och ger hotade arter möjlighet att hitta livsmiljöer.

Senast ändrad: 25.01.2017