Sydspetsens miljöhälsa

Sedan 2011 fungerar Sydspetsens miljöhälsa som kommunal myndighet inom miljöhälsovården i Ingå, Raseborg och Hangö. Sydspetsens miljöhälsa sköter också veterinärvården på dessa orter.


Uppgifter

 Till miljöhälsoskyddsuppgifterna hör:

  • Livsmedelstillsyn (så som olika tillstånd för hantering av livsmedel)
  • Konsumentsäkerhetstillsyn (så som övervakning av säkerheten vid lekplatser, gym, simhallar, badstränder, ridstall och äventyrsbanor)
  • Hälsoskydd (till exempel tillsyn av hushållsvattenkvaliteten, badvattenkvaliteten och inomhusklimatet)
  • Kemikalietillsyn
  • Övervakning av tobakslagen och läkemedelslagen gällande nikotinpreparat (bland annat försäljningstillstånd)
  • Veterinärvård
  • Djurskydd

Senast ändrad: 17.04.2015