Vattenskydd

Målet med vattenskyddet är att tillståndet för yt- och grundvattnen allra minst ska vara bra. Ytvattnens ekologiska status har år 2013 bedömts vara god för Ingarskila å och Marsjön, måttlig för Linkulla sjö, Bruksträsket, Bruksån och Källträsket, otillfredsställande för Ingå å och hela havsområdet, utom Barösunds skärgård där tillståndet bedöms vara dåligt.

Mera uppgifter om vattendragen i västra Nyland finns på http://www.vattnenskvalitet.fi/se. Uppgifterna om Ingå kompletteras och översätts för närvarande. Det kan därför löna sig att kolla också den finskspråkiga versionen.


Senast ändrad: 25.09.2015