Grundvatten

I Ingå finns nio grundvattenområden av klass I och sex av klass II. Kyrkbyns vattentag finns i Brännbollstad på Storgårds grundvattenområde.

Skyddsplan för grundvattenområdena i Ingå

Grundvattenområden (pdf) (4.6 MB) 


Senast ändrad: 25.09.2015