IngåPort1

Målet: en god livsmiljö

Markanvändning och byggande styrs av kommunens planläggning. Målet är en god livsmiljö.

Den kommunala planläggningen styrs av de riksomfattande målen för områdesanvändning och landskapsplanen. Kommunen utarbetar generalplaner, detaljplaner, stranddetaljplaner och planändringar.   

I det av kommunstyrelsen godkända planläggningsprogrammet finns planerna för några år framåt. Om planläggningssituationen informeras i en årlig planläggningsöversikt med en kort presentation av anhängiga planläggningsprojekt.

Varje plan som blir anhängig kungörs på kommunens webbplats, anslagstavla och i de lokala tidningarna.

Inför planläggningsprocessen utarbetas ett program för deltagande och bedömning (PDB) med tänkt tidtabell och information om hur man kan delta i planläggningen. Programmet för deltagande och bedömning kompletteras under planläggningsprocessen.planlaggning

Senast ändrad: 03.04.2018