Aktuell planläggning

Generalplanen över Ingå uppdateras som bäst. För kommunen utarbetas en generalplan för fastlandsområdet (f.d. strategisk generalplan) som omfattar hela kommunen.
Delgeneraplanen över den inre skärgården granskas. Det finns också anhängiga detaljplaner,
bl.a. gällande Ingå centrum.

planlaggning

Senast ändrad: 12.02.2016