Detaljplaneändring - Smeds 1

Smeds 1 detaljplaneändringen godkänd

Kommunfullmäktige i Ingå har 19.9.2016 § 49 godkänt förslaget till detaljplaneändring Smeds 1. Planläggningsmaterialet och besvärsanvisningen finns till påseende 29.9.2016-28.10.2016.

Plankarta

Beskrivning

Besvärsanvisning


Tidigare behandling:

Förslag till detaljplaneändring - Smeds 1 till påseende 21.3-19.4.2016

Planförslag Smeds 1

Beskrivning

Tidigare behandling:

Beredningsmaterial för detaljplaneändring Smeds 1 till påseende 22.12.2014-21.1.2015

Program för deltagande och bedömning (pdf) (2.2 MB)

Gällande detaljplan (pdf) (838.8 KB)

Utkast till detaljplan (pdf) (828 KB)


Senast ändrad: 05.10.2016