Detaljplaneändring för Ingå båthamn

Kommunfullmäktige i Ingå har 26.10.2015 § 68 godkänt förslaget till detaljplaneändringen för Ingå båthamn. Planläggningsmaterialet finns till påseende 8.2-8.3.2016.


Detaljplan + beteckningar och bestämmelser (pdf) (504.6 KB)

Illustration (pdf) (451.2 KB)

Beskrivning (pdf) (3.2 MB)

Besvärsanvisning (pdf) (427.1 KB)

Tidigare behandling:

Förslag till detaljplanändring för Ingå båthamn till påseende 13.1-12.2.2015

Illustration (pdf) (892.1 KB)

Förslag (pdf) (1 MB)

Beskrivning (pdf) (4.6 MB)

Beredningsmaterial för Ingå båthamn till påseende 18.9.2013-18.10.2013

Beskrivning (pdf) (216.6 KB)

Planutkast ALT 1 (pdf) (560.3 KB)

Planutkast ALT 2 (pdf) (583.5 KB)

Planbeteckningar (pdf) (560.3 KB)

Illustrationsbild ALT 1 (pdf) (1.1 MB)

Illustrationsbild ALT 2 (pdf) (1.1 MB)

Naturinventering:

Naturinventering (pdf) (2.4 MB)

Program för deltagande och bedömning till påseende 24.2-26.3.2012

Program för deltagande och bedömning (pdf) (723.7 KB)


Senast ändrad: 16.03.2016