Generalplan för fastlandsområdet

Förslag till generalplan för fastlandsområdet till påseende 20.3-23.4.2017

Plankarta (pdf) (34 MB)

Plankarta A3 (pdf) (29.8 MB)

Planbeskrivning (pdf) (3.3 MB)

Planbeteckningar och-bestämmelser (pdf) (297.4 KB)

Bilagor:

Program för deltagande och bedömning 3.11.2016 (pdf) (827.8 KB)

Zonanalys (pdf) (2.1 MB)

Naturobjekt (pdf) (50 KB)

Kulturlandskap (pdf) (27.1 KB)

Den byggda kulturmiljön (pdf) (390.7 KB)

Fasta fornlämningar (pdf) (175.6 KB)

Behovsprövning av Natura-bedömning (pdf) (976.9 KB)

Fastighetsvisa byggrätter:

Byaområdesspecifika granskningar byggandet (pdf) (34.1 MB)

Fastighetsvisa dimensioneringsuppgifter (pdf) (135.6 KB)

Fastighetsvisa dimensioneringsuppgifter_2016_02_08 (xlsx) (2.5 MB)

Bemötanden till utlåtanden och anmärkningar:

Planläggarens bemötanden till utlåtanden i utkastskede (pdf) (81.2 KB)

Planläggarens bemötanden till makägaråsikter i utkastskede (pdf) (130.4 KB)

Utredningar:

Naturinventering 3.8.2015 (pdf) (7.5 MB)

Naturinventeringens kartbilagor (pdf) (26.9 MB)

Kommentarblankett 2017 (docx) (15.1 KB)


Tidigare behandling:

Strategiska generalplanen

Info om strategiska generalplaneringen (pdf) (15.4 MB)

Länk till projektsidorna .

Allt material till den strategiska generalplanen kommer att finnas på dessa projektsidor.

Beredningsmaterial framlagt till påseende 12.11-11.12.2012

Utkast 19102012 (pdf) (9.9 MB)

Utkast 19102012 A3 (pdf) (9.9 MB)

Planbeteckningar och -bestämmelser 091112 (pdf) (154.6 KB)

Utkastbeskrivning 09112012 (pdf) (5.2 MB)

Kulturlandskapsutredning

Utredning om den byggda kulturmiljön 191012 (pdf) (3.6 MB)

Byggda kulturmiljön karta 1 (pdf) (10 MB)

Byggda kulturmiljön karta 2 (pdf) (10.1 MB)

Byggda kulturmiljön karta 3 (pdf) (9.1 MB)

Byggda kulturmiljön karta 4 (pdf) (3.9 MB)


Dimensionering_19112012 (xlsx) (1.5 MB)

Dimensionering utkast 09112012 (pdf) (3.5 MB)

Tidigare behandling

Program för deltagande och bedömning till påseende 24.2-26.3.2012

Program för deltagande och bedömning (pdf) (1.1 MB)


Senast ändrad: 21.03.2017