Solvik, Kälkö - ändring av yttre skärgårdens delgeneralplan godkänd

Kommunfullmäktige i Ingå har 19.9.2016 § 48 godkänt förslaget till ändring av yttre skärgårdens delgeneralplan Solvik-Kälkö. Planläggningsmaterialet och besvärsanvisningen är till påseende 29.9.2016-28.10.2016.

Plankarta

Beskrivning

Planbeteckningar- och bestämmelser

Besvärsanvisning

Tidigare behandling:

Solvik, Kälkö - förslag till ändring av yttre skärgårdens delgeneralplan till påseende 21.3-19.4.2016

Solvik, Kälkö - planförslag

Planbeteckningar och -bestämmelser

Beskrivning

Tidigare behandling:

Utkast till Solvik, Kälkö - ändring av yttre skärgårdens delgeneralplan till påseende 23.11-7.12.2015

Program för deltagande och bedömning (pdf) (371.1 KB)

Utkast (pdf) (410.4 KB)

Planbeteckningar och bestämmelser (pdf) (43.9 KB)

Beskrivning (pdf) (1.2 MB)


Senast ändrad: 29.09.2016