Beställning av planutdrag och -bestämmelser

Kontakta byggnadstillsynschef Mikael Wikström eller kanslist Susanna Niiranen (se kontaktuppgifter till höger).

Beställningarna får gärna göras per e-post: fornamn.efternamn@inga.fi

Planutdrag och -bestämmelser kan också tas ut själv från Ingå Karttjänst.

planlaggning

Senast ändrad: 08.06.2017