Gällande planer

Planer som fått laga kraft under två senaste år finns till påseende på hemsidan.

Gällande generalplaner över fastlandet och skärgården finns även i Ingå Karttjänst. Övriga delgeneralplaner, detaljplaner och strandplaner finns till påseende på kommungården.
planlaggning


Senast ändrad: 18.04.2015