Planläggningsöversikt

Planläggingsöversikt 2017

Enligt Markanvändnings- och bygglagen (132/1999) 7 § skall kommunen årligen upprätta en planläggningsöversikt över de planärenden som är anhängiga eller som under den närmaste tiden blir anhängiga i kommunen och förbundet på landskapsnivå och som inte är av ringa betydelse. I översikten  redogörs  kortfattat för planärendena  och deras beredningsfaser, utgångspunkter, mål, innehåll och genomförande.

Planläggningsöversikten finns tillgänglig på kommunens webbplats samt i kommungårdens och bibliotekets infopunkt tills följande planläggningsöversikt publiceras.

Här kan du ladda ned planläggningsöversikten 2017:

Planläggningsöversikt 2017 (pdf) (1.5 MB)

Senast ändrad: 17.03.2017