Olycksgranskning

fältbesök 364

Ramboll Finland Ab har analyserat vilken typ av olyckor som händer var i Ingå.

Vi använder materialet som utgångsläge under arbetet med att göra trafiken säkrare i Ingå.

Powerpoint-presentation:

Olycksgranskning

Tilläggsinformation
Ramboll Finland Oy
Projektchef Hanna Reihe
hanna.reihe@ramboll.fi
Senast ändrad: 20.12.2016