Livslångt lärande

Ingå kommun erbjuder dagvård och undervisning ända upp till årskurs 6 i grundskolan. Men du kan också välja och vraka mellan en uppsjö av kurser inom Medborgarinstitutet, musicera i Musikinstitutet Raseborg eller greppa penseln i vår bildkonstskola.  

I Ingå finns tre daghem och flera familjedagvårdare. Vi har också också privata dagvårdsalternativ. Du kan läsa mer under dagvård.

Ingås förskolor är knutna till grundskolorna vilket ger barnen en smidig övergång till skolvärlden. I kommunens fyra skolor (tre svenskspråkiga och en finskspråkig) ges undervisning i grundskolans årskurser 1-6. Efter klass 6 fortsätter Ingåeleverna i högstadierna i Virkby, i Källhagens skola eller Järnefeltin koulu, beroende på elevens språk.

Merituulen koulu


Inom den fria bildningen kan personer i alla åldrar hitta hobbyverksamhet och meningsfull fritidssysselsättning. Ingå har ett eget medborgarinstitut som erbjuder olika sorters kurser. Inom ramarna för medborgarinstitutet jobbar Bildkonstskolan, som ger grundundervisning i bildkonst för barn i åldern 5-12 år. Musikinstitutet Raseborg ger individuell instrumentundervisning och möjlighet att spela i grupp. Barn under skolåldern kan delta i institutets musiklekskolor. Du hittar mer information under övrig utbildning.Senast ändrad: 19.04.2017