Bildningskansliet

Kontakta bildningskansliet i frågor gällande Ingå kommuns bildningsväsende, skolskjutsar och Medborgarinstitutet (Mbi).

Vid frågor om skolorna, kontakta i första hand skolan i fråga. Då du har frågor om dagvården kontakta i första hand dagvårdskansliet.


Senast ändrad: 21.06.2017