Bildningsnämnden

Bildningsnämndens verksamhet omfattar bl.a. kommunens skolor och förskolor, barndagvård, medborgarinstitut och fritidsverksamhet, såsom kultur, bibliotek, ungdomsverksamhet, idrott och vänortsverksamhet.

Läs mera om bildningsnämnden och dess sektioner här.


Senast ändrad: 25.01.2017